Uitgangspunt van onze dienstverlening is het volledig verzorgen van uw administratie. U levert periodiek (maandelijks, per kwartaal of per jaar) de administratie bij ons in, waarna wij zorg dragen voor de invoer in de computer.


Ook is het mogelijk dat u zelf het boekhoud programma aanschaft, waarmee u de administratie zelf invoert. Wij zorgen voor periodieke controle van de door uw bedrijf ingevoerde gegevens, waarna voor u de jaarrekening en/of periodieke rapportages worden verzorgd.

Home