Aan de hand van de door u aan te leveren mutaties in de werkgevers en werknemers gegevens wordt door ons periodiek de salaris verwerking verzorgd.

Na de verwerking ontvangt u van ons:

- Salaris-specificatie voor uw medewerkers, digitaal of op papier

- Betalingsborderel voor netto lonen en eventueel spaarloonregelingen

- Journaalposten (eventueel per afdeling of per kostenplaats)
1 x per jaar jaaropgaven voor uw medewerkers.

Verdere bewerking met betrekking tot de personeelsadministratie die voor u verzorgd kunnen worden:


- Aanmelding bij de belastingdienst
- Aanmelding bij het pensioenfonds
- Periodieke loon opgave belastingdienst
- Het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vast, tijdelijk en/of oproep contracten)home