Arbeidsonge-schiktheids-verzekering


LijfrenteP

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een ondernemer is het mogelijk een inkomens verzekering af te sluiten, die een bepaald inkomen garandeert. Daarbij valt op te merken dat per 1 januari 2004 de Wet op de arbeidsongeschiktheid is komen te vervallen, hetgeen een uitkering bij ziekte van een ondernemer na een jaar garandeerde

Dit is een verzekering die een uitkering genereert als aanvulling op het pensioen of als mogelijk om eerder te stoppen met werken.

home